Νόμος 3996/11 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2458/1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003), προστίθεται η εξής διάταξη:

 

{Στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος υπάγονται οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με τη διαδικασία επιταγών κατάρτισης, και για όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών.}

 

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2458/1997 προστίθεται διάταξη ως εξής:

 

{Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εξακολουθεί να βαρύνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω εδάφιο και στην περίπτωση που το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο δημόσιο φορέα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.