Νόμος 4013/11 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 23Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του νόμου [Ν] 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α/2007), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται εφόσον συνάπτονται μεταξύ ή παρέχονται υπέρ νομικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση μεταξύ τους σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004) η φράση από τον Υπουργό Ανάπτυξης αντικαθίσταται από τη φράση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

3. Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), ακόμη κι αν αυτή δεν ανανεώθηκε, μπορούν να συμμετέχουν στην κυριακάτικη αγορά, εφόσον καταβάλλουν στο Δήμο τα αναλογούντα τέλη από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της άδειάς τους έως την ημερομηνία ανανέωσης αυτής ή της έκδοσης νέας. Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για συμμετοχή στην εν λόγω αγορά μετά τη λήξη της άδειας διαγράφονται και αν έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ5.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.