Νόμος 4013/11 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στα δύο εδάφια που προστέθηκαν στο τέλος του άρθρου 19 του νόμου 3429/2005 με την περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του νόμου 3943/2011 επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

 

α) Μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, εξαιρείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 3899/2010, οι οποίες εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους σε αυτήν.}

 

β) Στο τελευταίο εδάφιο η φράση με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντικαθίσταται από τη φράση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.