Νόμος 4018/11 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α. η περίπτωση Α2 της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3386/2005,

 

β. η φράση και επαναφέρεται σε ισχύ ... της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007) του άρθρου 62 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011),

 

γ. το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010,

 

δ. κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.