Νόμος 4070/12 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Υπηρεσιακά Συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση του προέδρου της από:

 

α) 2 μέλη της Ολομέλειας, εκ των οποίων ένα μέλος ορίζεται Πρόεδρος,

β) 1 προϊστάμενο διεύθυνσης οργανικής μονάδας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και

γ) 2 αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων.

 

Στις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων του τακτικού προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι δυνατόν να εκλεγούν και υπάλληλοι βαθμού χαμηλότερου του Α', εφόσον δεν υπάρχουν τουλάχιστον 6 υπάλληλοι με βαθμό Α', κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Χρέη εισηγητή για θέματα προσωπικού εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της, με σύνθεση ανάλογη με εκείνη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.