Νόμος 4070/12 - Άρθρο 176

Άρθρο 176: Αδειοδότηση δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων Αλιευτικού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου μια επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού να ασκήσει νομίμως οποιαδήποτε δραστηριότητα του άρθρου 177, εκτός από τις δραστηριότητες του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 177, θα πρέπει να διαθέτει όλες τις σχετικές με τη δραστηριότητα αυτή προβλεπόμενες άδειες ή μπορεί να συνεργαστεί με νόμιμα αδειοδοτημένους παρόχους της υπηρεσίας αυτής.

 

2. Συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων Αλιευτικού Τουρισμού και τουριστικών γραφείων, ταξιδιωτικών οργανισμών ή διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, για παροχή στους πελάτες τους αντιστοίχων τουριστικών υπηρεσιών για δραστηριότητες του άρθρου 177 είναι απολύτως άκυρες, αν η επιχείρηση που πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες για δραστηριότητες του άρθρου 177 δεν διαθέτει σε ισχύ την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 183.

 

3. Η αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 177, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων, που τηρείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του νόμου 2160/1993, καταχωρούνται και οι Επιχειρήσεις Αλιευτικού Τουρισμού του παρόντος νόμου.

 

5. Κάθε επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιεί μικρά λεωφορεία τύπου van, καθώς και αυτοκίνητα τύπου 4 x 4, νομίμως αδειοδοτημένα στο όνομα της επιχείρησης ή νομίμως μισθωμένα με απλή μίσθωση ή με τη διαδικασία leasing, αποκλειστικώς και μόνο για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της και των πελατών της κατά την παροχή των υπηρεσιών της σε δραστηριότητες Αλιευτικού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.