Νόμος 4179/13 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 31 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου 2160/1993, όπως ισχύει.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993.

 

4. α. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 148 του νόμου 4070/2012.

 

β. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα στοιχεία δ' και ε' της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του νόμου 3270/2004.

 

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του νόμου 4070/2012.

 

δ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 159 του νόμου 4070/2012.

 

ε. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 187 του νόμου 4070/2012.

 

στ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το άρθρο 174, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 175, το άρθρο 176, η παράγραφος 1 του άρθρου 178, το άρθρο 179, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 180, το άρθρο 181 και η παράγραφος 2 του άρθρου 184 του νόμου 4070/2012 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.