Νόμος 4070/12 - Άρθρο 178

Άρθρο 178: Επισκέπτες - τουρίστες αλιευτικού τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια επιβίβασης επισκεπτών - τουριστών σε επαγγελματικό αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή που έχει καταγράψει στα οικεία μητρώα το σκάφος αυτό και εφόσον συμπεριλαμβάνεται στην Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 181.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

2. Επισκέπτες - τουρίστες νεώτεροι των 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

 

3. Ατομική άδεια αλιείας για τους επισκέπτες - τουρίστες δεν απαιτείται.

 

4. Τα επαγγελματικά αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, είναι υποχρεωμένα να αποβιβάζουν τους επιβαίνοντες επισκέπτες - τουρίστες στο λιμένα της επιβίβασής τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, υγείας, καιρικών συνθηκών ή άλλα γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου κατισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης των Γενικών Κανονισμών Λιμένα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.