Νόμος 4070/12 - Άρθρο 177

Άρθρο 177: Άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού επί αλιευτικών σκαφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αλιεία και η σπογγαλιεία, ως δραστηριότητα αλιευτικού τουρισμού, πραγματοποιείται αποκλειστικά από αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος καταχωρισμένο στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο ή στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών Εσωτερικών Υδάτων εφοδιασμένο αντίστοιχα με επαγγελματική άδεια αλιείας ή επαγγελματική άδεια σπογγαλιείας με δυνατότητα επιβίβασης και ενδιαίτησης σε αυτό ατόμων που δεν ανήκουν στο πλήρωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

2. Ο επαγγελματίας αλιέας, κάτοχος επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, μπορεί να αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, εφόσον αυτές διεξάγονται με τη χρήση επαγγελματικών μέσων και εξοπλισμού σύμφωνα με τον Αλιευτικό Κώδικα (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 420/1970) και τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα.

 

3. Κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται σε αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας, να επιβιβάζουν επισκέπτες - τουρίστες για τη συμμετοχή τους μόνο σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.