Νόμος 4070/12 - Άρθρο 98

Άρθρο 98: Υποχρεώσεις οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους οδηγούς επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων απαγορεύεται:

 

α. η επιλογή επιβατών και προορισμών για τους οδηγούς ΤΑΞΙ,

 

β. η διακοπή της μίσθωσης ήδη μισθωμένου επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου,

 

γ. Η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συμφωνημένου για τους οδηγούς οχημάτων Ειδικής Μίσθωσης ή Ειδικών Μεταφορών,

 

δ. η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου ΤΑΞΙ,

 

ε. η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό,

 

στ. η απρεπής συμπεριφορά προς τους επιβάτες,

 

ζ. το κάπνισμα εντός του οχήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103, διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

 

α. για πρώτη φορά, 400 €,

β. για δεύτερη φορά, 700 €,

γ. για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, 1.200 €.

 

3. Αν ο οδηγός είναι και κύριος του επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου κατά ποσοστό 100% και παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται σε αυτόν, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103, διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

 

α. για πρώτη φορά, 600 €,

β. για δεύτερη φορά, 1.000 €,

γ. για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, 1.800 €.

 

4. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα μπορεί να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.