Νόμος 4150/13 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης οικονομικών επιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος και την εισήγηση προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και εντός της ταχθείσας από αυτό προθεσμίας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε λιμένα από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης των Δικτύων του άρθρου 41 ή από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οργανώνεται η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

 

2. Ο ιδιώτης επενδυτής επιλέγεται μετά από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, η οποία προκηρύσσεται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ή για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή και διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 

3. Ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται:

 

α) Για τα έργα των λιμένων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των φορέων του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999) και του νόμου 2932/2001, όπως ισχύουν, ο αντίστοιχος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

 

β) Για τα έργα των λοιπών λιμένων, ο κατά νόμο αρμόδιος για την ανάθεσή τους φορέας ή από της συγκροτήσεώς της, η αντίστοιχη Ανώνυμη Εταιρία - Περιφερειακό Λιμενικό Δίκτυο του άρθρου 42 του παρόντος, με την εξαίρεση των λιμένων, το δικαίωμα εκμετάλλευσης επί των οποίων έχει μεταφερθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

4. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί σε κάθε περίπτωση το αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας επί του λιμένος και των λιμενικών ζωνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.