Νόμος 4257/14 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που εκτελούν τις προμήθειές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες - πλαίσιο και να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς των άρθρων 26 και 28 αντίστοιχα του προεδρικού διατάγματος 60/2007 και κάτω των προβλεπόμενων κατωτέρων ορίων του άρθρου 6 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.