Νόμος 4412/16 - Άρθρο 377

Άρθρο 377: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:

 

(1) της περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016),

 

(2) του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 97 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016),

 

(3) της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του νόμου 4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α/2015),

 

(4) της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015),

 

(5) της παραγράφου 10 του άρθρου 28, της παραγράφου 6 του άρθρου 48 και της παραγράφου 5 του άρθρου 70 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014),

 

(6) του άρθρου 47 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014),

 

(7) των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των άρθρων 133 και 134 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014),

 

(8) της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014),

 

(9) του άρθρου 62 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014),

 

(10) της παραγράφου 2 του άρθρου 124 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014),

 

(11) της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22/Α/2014),

 

(12) του άρθρου 109 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013),

 

(13) των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013),

 

(14) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013),

 

(15) της παραγράφου 10 του άρθρου 16 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013),

 

(16) του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013),

 

(17) της παραγράφου 3 του άρθρου 239 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012),

 

(18) της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012),

 

(19) της περίπτωση λ)ζ' του άρθρου 12 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012),

 

(20) της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012),

 

(21) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011),

 

(22) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011),

 

(23) του άρθρου 150 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011),

 

(24) των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011),

 

(25) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010),

 

(26) της παραγράφου 5 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010),

 

(27) του νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου 379.

 

(28) της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010)

 

(29) της περίπτωσης β' της παραγράφου VII του άρθρου 186, της παραγράφου 8 του άρθρου 194 και της παραγράφου 5 του άρθρου 196 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),

 

(30) της περίπτωσης α', της παραγράφου 1, του άρθρου έβδομου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010),

 

31) του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1)α του άρθρου 176. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379,

 

(32) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3653/2008 (ΦΕΚ 49/Α/2008),

 

(33) των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου 25 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007),

 

(34) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδομου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 45/Α/2007),

 

(35) της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1, της παραγράφου 1 σημείο Α' και της παραγράφου 1 σημείο Β' του άρθρου 3, της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379,

 

(36) των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3489/2006 (ΦΕΚ 205/Α/2006),

 

(37) της περίπτωσης ι)θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παραγράφου 10 του άρθρου 7, της παραγράφου 5 και του εδαφίου δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376.

 

(38) των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 9, της παραγράφου 10 του άρθρου 209 της παραγράφου 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 257, της παραγράφου 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006),

 

(39) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006),

 

(40) του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), πλην των άρθρων , της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40 τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο,το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379,

 

(41) της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003),

 

(42) του άρθρου 5Α του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002),

 

(43) των παραγράφων 3 και 33 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001)

 

(44) της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001),

 

(45) της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001),

 

(46) της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001),

 

(47) του εδαφίου β', της υποπαραγράφου 2, της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000),

 

(48) της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999),

 

(49) του άρθρου 55 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999),

 

(50) της υποπερίπτωσης iv, της περίπτωσης γ', της παραγράφου 2, του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997),

 

(51) των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)

 

(52) των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995),

 

(53) του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου 2 του νόμου 2286/1995, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ για τις συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014 και προηγούμενων ετών, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την εκτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προηγούμενων ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και του άρθρου 3 για τις συμβάσεις προμηθειών που έχουν επιλεγεί ως σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας με κοινή υπουργική απόφαση και για τις οποίες έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή της παραγράφου 1 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος,

 

(54) της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994),

 

(55) της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992),

 

(56) της δεύτερης περιόδου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 1797/1988 (ΦΕΚ 164/Α/1988),

 

(57) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου [Ν] 1398/1983 (ΦΕΚ 144/Α/1983),

 

(58) της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012),

 

(59) του προεδρικού διατάγματος 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007). Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379,

 

(60) του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007),

 

(61) του προεδρικού διατάγματος 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007),

 

(62) του προεδρικού διατάγματος 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/2002), με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 του άρθρου 379.

 

(63) του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 331/1996 (ΦΕΚ 223/Α/1996),

 

(64) των παραγράφων 4-5 του άρθρου 12, του άρθρου 100, των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρθρου 101 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996),

 

(65) του προεδρικού διατάγματος 327/1995 (ΦΕΚ 176/Α/1995),

 

(66) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περιπτώσεων (β) και (γ) του άρθρου 8, του άρθρου 11, του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1, και της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/1992),

 

(67) των άρθρων 9, 10, 14, 16, και 17 του προεδρικού διατάγματος 171/1987 (ΦΕΚ 84/Α/1987),

 

(68) του προεδρικού διατάγματος 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980). Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 28/1980, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου.

 

(69) των άρθρων 1-25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 363/1979 (ΦΕΚ 114/Α/1969),

 

(70) των άρθρων 17 έως 23 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με υπ' αριθμόν 18709/ΕΥΣΣΑ 413/2016 (ΦΕΚ 449/Β/2016), με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 του άρθρου 379,

 

(71) των άρθρων 1-7 του Μέρους Β' της απόφασης 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/2010 (ΦΕΚ 1856/Β/2010) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 379,

 

(72) της παραγράφου 2 της απόφασης Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/Β/2010) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

 

(73) της απόφασης 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) του Υπουργού Οικονομικών,

 

(74) της παραγράφου 5 του άρθρου 38 της απόφασης 14053/ΕΥΣ/1749/2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (ΦΕΚ 292/Β/2013) του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

 

(75) του άρθρου 18 της απόφασης Α/15932/1161/2006 (ΦΕΚ 458/Β/2006) του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων,

 

(76) της απόφασης με στοιχεία οίκοθεν ΔΜΕΟ/Α/1161/2005 (ΦΕΚ 1064/Β/2005) του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση οίκοθεν ΔΜΕΟ/2614/2011 (ΦΕΚ 1581/Β/2011) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

 

(77) της απόφασης 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (ΦΕΚ 1280/Β/2003) του Υπουργού Ανάπτυξης,

 

(78) του άρθρου 12 της κοινής απόφασης 191038/2003 (ΦΕΚ 1088/Β/2003) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

 

(79) της κοινής απόφασης 27319/2002 (ΦΕΚ 945/Β/2002) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης,

 

(80) της κοινής απόφασης 2064/2002 (ΦΕΚ 257/Β/2002) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης,

 

(81) των στοιχείων β' και γ της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της κοινής απόφασης 679/1996 (ΦΕΚ 826/Β/1996) των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 3794/2010 (ΦΕΚ 156/Α/2010),

 

(82) της απόφασης με αριθμό 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/1993) του Υπουργού Εσωτερικών. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 23, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου.

 

(83) της περίπτωσης iii της παραγράφου 3)β του Κεφαλαίου 3 της απόφασης (συνεδρίαση 26-09-2013) της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 414/Β/2014).

 

(84) των άρθρων 134 έως 138, 139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

(85) της περίπτωσης β' της παραγράφου VII του άρθρου 186, της παραγράφου 8 του άρθρου 194 και της παραγράφου 5 του άρθρου 196 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),

 

(86) του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 63 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016), με το άρθρο έκτο του νόμου 4431/2016 (ΦΕΚ 207/Α/2016), με την παράγραφο 66 του άρθρου 22 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016), με το άρθρο 18 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017), με τις παραγράφους 50 και 51 του άρθρου 107 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010), με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018), με την παράγραφο 47 του άρθρου 43 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών πράξεων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων:

 

(1) της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 6/2012 (ΦΕΚ 38/Β/2012) Έγκριση Κανονισμού συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πράσινο Ταμείο,

 

(2) της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ1Γ/25457/2011 (ΦΕΚ 2695/Β/2011) Έγκριση Κανονισμών ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ),

 

(3) της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Φ1/2/6488/40/2010 (ΦΕΚ 1990/Β/2010) Κανονισμός Προμηθειών ΗΔΙΚΑ,

 

(4) της απόφασης 4352/2010 (ΦΕΚ 1941/Β/2010) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ Έγκριση Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας ΟΛΘ ΑΕ, πλην των διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση χρήσης γης (άρθρα 54 έως 84) και εκποιήσεων (άρθρα 85 έως 90),

 

(5) της κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (ΦΕΚ 1043/Β/2010) Έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προμηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ.

 

(6) της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 18362/2010 (ΦΕΚ 662/Β/2010) Κανονισμός ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,

 

(7) της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Ανάπτυξης 56294/2009 (ΦΕΚ 2015/Β/2009) Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΚΕΔΚΕ,

 

(8) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ12/22043/2073/2009 (ΦΕΚ 971/Β/2009) Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ,

 

(9) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/491/2008 (ΦΕΚ 2425/Β/2008) Κανονισμός Προμηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

 

(10) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης - Μεταφορών και Επικοινωνιών Α/36033/3237/2008 (ΦΕΚ 1349/Β/2008) Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΕΘΕΛ,

 

(11) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ ΑΕ 4900/2008 (ΦΕΚ 513/Β/2008) Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 258/2008 του ίδιου οργάνου (ΦΕΚ 2647/Β/2008), πλην των διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση χρήσης γης (άρθρα 55 έως 74) και εκποιήσεων (άρθρα 75 έως 80)

 

(12) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών οίκοθεν Φ32/20893/1601/2007 (ΦΕΚ 621/Β/2007) Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ,

 

(13) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών οίκοθεν Φ32/20892/1600/2007 (ΦΕΚ 621/Β/2007) Κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ,

 

(14) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ25/70826/5824/2003 (ΦΕΚ 1977/Β/2003) Έγκριση Κανονισμών της Εταιρείας ΓΑΙΟΣΕ: α) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, β) σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών και γ) σύναψης συμβάσεων προμηθειών,

 

(15) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Πολιτισμού 6318/2003 (ΦΕΚ 1217/Β/2003) Κανονισμός Προμηθειών Ολυμπιακά Ακίνητα, πλην των άρθρων 12-26,

 

(16) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Γ/12808/2003 (ΦΕΚ 1037/Β/2003) Κανονισμός Προμηθειών ΔΕΠΑ,

 

(17) της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης 5/2003 (ΦΕΚ 274/Β/2003) Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών ΙΓΜΕ,

 

(18) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 11140/2002 (ΦΕΚ 1271/Β/2003) Κανονισμός Προμηθειών υλικών και υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής,

 

(19) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (ΦΕΚ 1106/Β/2002) Κανονισμός Προμηθειών της Εγνατίας Οδού,

 

(20) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 6483/2002 (ΦΕΚ 613/Β/2002) Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας,

 

(21) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 263/2002 (ΦΕΚ 528/Β/2002) Κανονισμός Προμηθειών της ΚΤΠ,

 

(22) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης - Μεταφορών και Επικοινωνιών 12904/980/2002 (ΦΕΚ 330/Β/2002) Κανονισμός Προμηθειών ΗΛΠΑΠ,

 

(23) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης - Μεταφορών και Επικοινωνιών 78761/7062/2001 (ΦΕΚ 1819/Β/2001) Κανονισμός Προμηθειών ΗΣΑΠ,

 

(24) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Μεταφορών και Επικοινωνιών 78870/2001 (ΦΕΚ 1750/Β/2001) Κανονισμός Προμηθειών ΕΕΕΤ,

 

(25) της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 36072/2001 (ΦΕΚ 1441/Β/2001) Κανονισμός Προμηθειών ΜΟΔ, πλην των άρθρων 1 - 14 του Κεφαλαίου III,

 

(26) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης - Μεταφορών και Επικοινωνιών Α/12681/934/2001 (ΦΕΚ 333/Β/2001) Κανονισμός Προμηθειών ΟΑΣΑ,

 

(27) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 1436/2001 (ΦΕΚ 290/Β/2001) Έγκριση της απόφασης της 14ης/21-12-2000 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, πλην των άρθρων 1-11 του Κεφαλαίου Α,

 

(28) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ/4/2/1446/60/2001 (ΦΕΚ 202/Β/2001) Κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΟΣΕ, πλην του άρθρου 6,

 

(29) της απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης 5263/ΦΟΡ/559/2000 (ΦΕΚ 897/Β/2000) Κανονισμός Προμηθειών ΙΤΕ,

 

(30) της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 4203/300/2000 (ΦΕΚ 249/Β/2000) Κανονισμός Προμηθειών ΟΣΕ,

 

(31) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας 58192/2000 (ΦΕΚ 61/Β/2000) Κανονισμός Προμηθειών ΟΠΕΚΕΠΕ, πλην των άρθρων 41,42,44,45, 47, 48 και 51,

 

(32) της κοινής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης με αριθμό 31/1999 (ΦΕΚ 2302/Β/1999) Κανονισμός Προμηθειών ΕΛΓΑ, πλην των άρθρων 41,42,44, 45 και 47,

 

(33) της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με υπ' αριθμόν 970/1997 (ΦΕΚ 970/Β/1997) Έγκριση του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέμις Κατασκευαστική, πλην του άρθρου 48,

 

(34) της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996 (ΦΕΚ 611/Β/1996) Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της εταιρείας με την επωνυμία Εγνατία Οδός, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς:

 

Δ17Α/8/20/ΦΝ393/1998 (ΦΕΚ 223/Β/1998),
Δ17Α/53/1/ΦΝ393/1998 (ΦΕΚ 522/Β/1998),
Δ17Α/05/14/ΦΝ393/2000 (ΦΕΚ 311/Β/2000),
Δ17Α/163/4/ΠΕ/ΦΝ393/2001 (ΦΕΚ 305/Β/2001),
Δ17Α/02/19/ΦΝ393/2002 (ΦΕΚ 400/Β/2002),
Δ17Α/02/19/ΦΝ393/2002 (ΦΕΚ 400/Β/2002),
Δ17Α/95/3/ΦΝ393/2002 (ΦΕΚ 964/Β/2002),
Δ17Α/14/4/ΦΝ393/2003 (ΦΕΚ 191/Β/2003),
Δ17Α/09/53/ΦΝ393/2003 (ΦΕΚ 846/Β/2003),
Δ17Α/272/9/ΦΝ393/2004 (ΦΕΚ 1765/Β/2004),
Δ17Α/08/56/ΦΝ393/2005 (ΦΕΚ 573/Β/2005),
Δ17Α/05/100/ΦΝ393/2006 (ΦΕΚ 999/Β/2006) και
Δ17Γ/10/3/ΦΝ393/2007 (ΦΕΚ 45/Β/2007) και
Δ17Α/83/7/ΦΝ393/2009 (ΦΕΚ 1422/Β/2009) αποφάσεις,

 

(35) της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Π2Β/995/1996 (ΦΕΚ 505/Β/1996) Κανονισμός Προμηθειών Κέντρου Βρεφών Η Μητέρα,

 

(36) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 37568/3992/1995 (ΦΕΚ 49/Β/1995) Κανονισμός Προμηθειών ΕΘΕΛ ΑΕ,

 

(37) της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας 16151/1994 (ΦΕΚ 511/Β/1994) Κανονισμός Προμηθειών ΕΛΓΑ, πλην των άρθρων 39,40, 43 και 44,

 

(38) της απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 6409/ΦΘΡ/1250/1994 (ΦΕΚ 489/Β/1994) Κανονισμός Προμηθειών ΚΑΠΕ,

 

(39) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας 49/1994 (ΦΕΚ 19/Β/1994) Κανονισμός Προμηθειών Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος, πλην των άρθρων 39 και 40,

 

(40) της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας με αριθμό 18259/1990 (ΦΕΚ 419/Β/1990) Έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, πλην των άρθρων 39 και 40,

 

(41) του από 2008 Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων ΕΥΑΘ ΑΕ

 

(42) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ 206/2008 Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΗ.

 

3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλλει υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης ή περίληψης διακήρυξης σε ημερήσιες εφημερίδες, οικονομικές ή μη, πανελλήνιας ή ευρείας κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 10 και 12 του άρθρου 379.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 66 του άρθρου 22 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

4. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.

 

5. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) και οι, σύμφωνα με αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι διατάξεις:

 

α) της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010),

 

β) της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003),

 

γ) των παραγράφων 1 περίπτωση ε' και 2 του άρθρου 189 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες από τα αρμόδια όργανα αποφάσεις. Οι φορείς της παρούσας παραγράφου μπορούν με τους οικείους Κανονισμούς να θεσπίζουν παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις άνω και κάτω των χρηματικών ορίων που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 01-08-2006 (EE C 179/2).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο έκτο του νόμου 4431/2016 (ΦΕΚ 207/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.