Νόμος 4412/16 - Άρθρο 378

Άρθρο 378: Προσαρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα ακόλουθα Προσαρτήματα:

 

Προσάρτημα Α: Παραρτήματα I έως XIV του Βιβλίου I (Οδηγία 2014/24/ΕΕ)

Προσάρτημα Β: Παραρτήματα I έως XX Βιβλίου II (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)

Προσάρτημα Γ

Προσάρτημα Δ: Παραρτήματα I και II (πίνακες αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας 2014/24/ΕΕ με άρθρα Βιβλίου I και III και άρθρων Οδηγίας 2014/25/ΕΕ με άρθρα Βιβλίου II και III).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.