Νόμος 3444/06

Ν3444/2006: Σύσταση Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3444/2006: Σύσταση Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 46/Α/2006), 02-03-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 6: Όργανα Διοίκησης - Διοικητικό Συμβούλιο - Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 7: Πόροι - Οικονομικός έλεγχος

Άρθρο 8: Διάρθρωση - Προσωπικό

Άρθρο 9: Οργανισμός - Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 10: Αντικατάσταση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α/1997)

Άρθρο 11: Αντικατάσταση διατάξεων του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003)

Άρθρο 12: Θέματα προσωπικού Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

Άρθρο 13: Συγχώνευση Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων

Άρθρο 14: Θέματα Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 15: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 16: Τελική διάταξη

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-02-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.