Νόμος 3444/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αντικατάσταση διατάξεων του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β' Τάξης είναι τα εξής: Αμβούργου, Βαρσοβίας, Βελιγραδίου, Βέρνης, Βιέννης, Βουδαπέστης, Βουκουρεστίου, Γενεύης, Δελχί, Δουβλίνου, Ελσίνκι, Καΐρου, Κοπεγχάγης, Κωνσταντινούπολης, Λισσαβόνας, Λος Άντζελες, Λουξεμβούργου, Μονάχου, Όσλο, Οττάβας, Πράγας, Σαγκάης, Σίδνεϊ, Σκοπίων, Σόφιας, Στοκχόλμης, Στρασβούργου, Τελ Αβίβ, Τιράνων, Χάγης}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ' Τάξης είναι τα εξής: Βηρυτού, Βοστώνης, Γιοχάνεσμπουργκ, Δαμασκού, Ερεβάν, Ζάγκρεμπ, Κιέβου, Λιουμπλιάνας, Μπουένος Άιρες, Μπραζίλια, Ντουμπάι, Ριάντ, Σεράγεβο, Τεχεράνης, Τυφλίδας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

3. Το άρθρο 6 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 6: Θέσεις και βαθμοί του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

 

Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ορίζονται ως εξής:

 

α) Σύμβουλος Επικοινωνίας Α'

β) Σύμβουλος Επικοινωνίας Β'

 

Στους βαθμούς των περιπτώσεων α' και β' συνιστώνται ογδόντα (80) οργανικές θέσεις, οι οποίες είναι ενιαίες,

 

γ) Γραμματέας Επικοινωνίας Α'

δ) Γραμματέας Επικοινωνίας Β'

 

Στους βαθμούς των περιπτώσεων γ' και δ' συνιστώνται εκατόν είκοσι (120) οργανικές θέσεις, οι οποίες είναι ενιαίες.

 

ε) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να μεταβάλλεται ο αριθμός των ενιαίων θέσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

4. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας απαιτείται:

 

α) Από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β' στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α', τετραετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β'

β) Από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α' στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' τετραετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α'. Ειδικά για την προαγωγή των υπαλλήλων από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α' στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' απαιτείται κενή θέση.

γ) Από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α', τετραετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β' και τριετής υπηρεσία στο εξωτερικό ή συνολικά εικοσαετής υπηρεσία.}

 

β) Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 3166/2003 προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:

 

{2. Για την επιλογή ως Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων από τον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας επιλέγονται μόνιμοι υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α', με την προϋπόθεση ότι έχουν διατελέσει ή είναι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για τη θέση Γενικού Διευθυντή κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν καταταγεί στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι (20) έτη. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ο βαθμός Α' κατηγορίας ΠΕ αντιστοιχεί στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Η ανωτέρω αντιστοίχιση ισχύει και για όσους Συμβούλους Επικοινωνίας Α' ορίστηκαν ως μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και τοποθετήθηκαν Προϊστάμενοι Διεύθυνσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 παράγραφοι 5 και 7 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).}

 

γ) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 8 του νόμου 3166/2003 αναριθμούνται σε παραγράφους 3, 4 και 5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου 3166/2003 καταργείται.

 

δ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για τις προαγωγές αυτές έχουν ανάλογη εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως κυρώθηκε με το νόμου 2683/1999 και όπως εκάστοτε ισχύει.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

5. α) Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3166/2003 προστίθενται τα εξής:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την επιλογή Προϊσταμένου Διεύθυνσης, απαιτείται ο βαθμός του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' και δεκαπενταετής συνολική υπηρεσία. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των προς πλήρωση θέσεων υπάλληλοι με αυτές τις προϋποθέσεις, κρίνονται για επιλογή για όλες ή τις υπόλοιπες θέσεις υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α' ανεξαρτήτως της συνολικής τους υπηρεσίας.}

 

β) Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3166/2003 προστίθενται τα εξής:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος, απαιτείται ένα (1) έτος στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α'. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των προς πλήρωση θέσεων υπάλληλοι με αυτές τις προϋποθέσεις, κρίνονται για επιλογή για όλες ή τις υπόλοιπες θέσεις υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α' ή σε περίπτωση έλλειψης Συμβούλων Επικοινωνίας Α', υπάλληλοι με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Β', οι οποίοι έχουν ασκήσει χρέη Προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.}

 

γ) Η περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ) Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β' Τάξης:

 

Υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α'.}

 

δ) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε) Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ' Τάξης:

 

Υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α'.}

 

ε) Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{στ. Για τα θέματα επιλογής Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Υπηρεσιών Εξωτερικών και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και των Τμημάτων αυτών από τον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου 3166/2003 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

6. α) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, όταν αυτό κρίνει θέματα στελέχωσης των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, εισηγείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εξωτερικού.}

 

β) Στο άρθρο 10 του νόμου 3166/2003 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Η ιδιότητα του εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

7. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας δεν επιτρέπεται προ της παρέλευσης τουλάχιστον 2 ετών υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.}

 

β) Στο τέλος του άρθρου 14 του νόμου 3166/2003 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

 

{8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να εξαιρούνται έως τρεις (3) υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τις γλώσσες τουρκική, αρμενική, αραβική, γεωργιανή ρωσική, κινεζική και ιαπωνική, από τις διατάξεις του άρθρου αυτού για το χρονικό περιορισμό τοποθέτησης ή απόσπασης σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας αντίστοιχων χωρών}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

8. Στο τέλος του άρθρου 15 του νόμου 3166/2003 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να εξαιρούνται έως 2 υπάλληλοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα τις γλώσσες τουρκική, αρμενική, αραβική, γεωργιανή, ρωσική, κινεζική και ιαπωνική, από τις διατάξεις του άρθρου αυτού για το χρονικό περιορισμό τοποθέτησης ή απόσπασης σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας αντίστοιχων χωρών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 3166/2003 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων Γραμματέων Επικοινωνίας εφοδιάζονται με διπλωματικά διαβατήρια}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

10. α) Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του νόμου 3166/2003 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως

 

{8. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ με βαθμό Ε', Δ', Γ', Β' αντιστοιχούν με υπάλληλο του κλάδου βοηθητικού προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.}

 

β) Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του νόμου 3166/2003 αναριθμείται σε παράγραφο 9.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

11. α) Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 3166/2003 αντικαθίστανται ως ακολούθως

 

{α) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β' κατατάσσονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπάλληλοι που έχουν χρόνο υπηρεσίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α' κατατάσσονται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπάλληλοι που έχουν χρόνο υπηρεσίας τεσσάρων (4) ετών και άνω. Ο τυχών πλεονάζων χρόνος στο βαθμό κατάταξης λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή στους επόμενους βαθμούς Συμβούλου Επικοινωνίας Β' ή Α'.

 

β) Στους βαθμούς του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' και Β' η κατάταξη διενεργείται, μετά από προαγωγή, κατόπιν κρίσης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 περιπτώσεις β και γ και 4 του άρθρου 8.}

 

β) Οι κατατάξεις που διενεργήθηκαν στους βαθμούς Ακολούθου Επικοινωνίας Α' και Ακολούθου Επικοινωνίας Β' με βάση την προϊσχύσασα διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 3166/2003 παύουν να ισχύουν.

 

γ) Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ 2 Τύπου, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού κατέχουν ήδη το βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας Α' ή θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, κατατάσσονται στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α'.

 

δ) Οι διαδικασίες της παραγράφου αυτής ολοκληρώνονται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

ε) Στις συνιστώμενες, κατά το άρθρο 6 α και β του νόμου 3166/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου αυτού, θέσεις προάγονται υπάλληλοι που κατέχουν το βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α', σε όσες θέσεις καθορίζονται ετησίως με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση όλες οι συνιστώμενες θέσεις θα έχουν πληρωθεί εντός 3 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 57 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015).

 

12. Μέχρι την ολοκλήρωση των κατατάξεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, δικαιούνται του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή, που λαμβάνουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

13. Όπου στις διατάξεις του νόμου 3166/2003 αναφέρεται Κλάδος Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας ονομάζεται εφεξής Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

 

14. Το Τμήμα Ακολούθων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) μετονομάζεται σε Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας, κατά τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 1388/1983. Ο Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στελεχώνεται από τους αποφοίτους του Τμήματος Στελεχών Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

 

15. Η περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του νόμου 3166/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ) η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.}

 

16. Η περίπτωση γ της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων τους κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να προέρχεται από συμβάσεις και εν γένει συμφωνίες, που έχουν καταρτίσει απευθείας με διαφημιζόμενους ή άλλους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών τους. Αιτήσεις, οι οποίες κατά τη θέση της παρούσας σε ισχύ ήταν εκκρεμείς, καταλαμβάνονται, μέχρι την κρίση τους από την αρμόδια επιτροπή, από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την υποβολή τους.}

 

17. Στην αρχή του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του νόμου 3166/2003 προστίθεται περίοδος ως ακολούθως:

 

{Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εταιρειών πρέπει να αναγράφουν τις κατηγορίες του Μητρώου του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997, στις οποίες αυτές επιθυμούν να καταχωρισθούν.}

 

18. Η παράγραφος 5 του άρθρου 27 του νόμου 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προς εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997.}

 

19. α) Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 27 του νόμου 3166/2003 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

 

{9. Οι εταιρείες που εγγράφονται στο Μητρώο Διαφημιστών του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 υποχρεούνται να ενημερώνουν το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας για κάθε μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, καθώς και για κάθε μεταβολή στη σύνθεση των οργάνων διοίκησής τους. Σε κάθε περίπτωση, οι εγγεγραμμένες εταιρείες υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε 2 έτη φάκελο με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, άλλως διαγράφονται από το Μητρώο.}

 

β) Η παράγραφος 9 του άρθρου 27 του νόμου 3166/2003 αναριθμείται σε παράγραφο 10.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.