Νόμος 4339/15 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:

 

α) των άρθρων 1 έως 19 του νόμου 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/2003),

β) του άρθρου 11 παράγραφοι 1 έως 14 και του άρθρου 12 παράγραφος 3 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006),

γ) του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995),

δ) του άρθρου 53 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) και

ε) του άρθρου 26 παράγραφος 12 εδάφιο δ' του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

2. Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.