Προεδρικό διάταγμα 99/92

ΠΔ 99/1992: Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 99/1992: Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων, (ΦΕΚ 46/Α/1992), 24-03-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, Αθλητικές Εταιρείες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 122/Α/1991).

 

2. Τις με αριθμόν 738/1991 και 111/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Σύνταξη μελετών

 

Άρθρο 2: Τρόπος σύνταξης μελετών

Άρθρο 3: Σύνταξη μελετών, με ανάθεση

Άρθρο 4: Σύνταξη μελετών, δια της υπηρεσίας

Άρθρο 5: Θεώρηση, έγκριση και τροποποίηση μελετών

 

Κεφάλαιο Γ: Χρηματοδότηση και εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων

 

Άρθρο 7: Τρόπος εκτελέσεως των αρχαιολογικών έργων

Άρθρο 8: Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων από εργοληπτικές επιχειρήσεις

Άρθρο 9: Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και εργασιών με αυτεπιστασία και απολογιστικά

Άρθρο 10: Προσωπικό επιβλέψεως και εκτελέσεως έργων

Άρθρο 11: Εργασίες εκτελούμενες από τρίτους

Άρθρο 12: Προμήθειες - Μισθώσεις - Επισκευές

Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-03-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.