Νόμος 4316/14 - Άρθρο 82

Άρθρο 82


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 164 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261/Α/1973), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Τα πλοία της παρούσας παραγράφου που εμπίπτουν την 01-01-2015 στις διατάξεις της παραγράφου 1, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται μέχρι τις 31-10-2015.}

 

β) Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Τα πλοία του τρίτου και τέταρτου εδαφίου που εμπίπτουν την 01-01-2015 στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται μέχρι 31-10-2015.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.