Νόμος 4414/16 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την 01-01-2016 για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας συνάπτει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΕΔΠ) με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 6.

 

2. Η Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ισχύει για 20 έτη. Ειδικά η Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει για 25 έτη.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 6, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.