Νόμος 4427/16 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση απώλειας της ειδικότητας του ελεγκτή και υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεκτή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 8/2004 (ΦΕΚ 4/Α/2004), συνεχίζουν αυτοδικαίως να υπηρετούν στον κλάδο ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 

2. Οι προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 34 και 34Α του νόμου 2682/1999, όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορούν τον κλάδο των ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 4482/2017 (ΦΕΚ 102/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.