Νόμος 4439/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

 

Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

 

1. εναλλακτικά καύσιμα: τα καύσιμα ή οι πηγές ενέργειας που χρησιμεύουν, έστω και εν μέρει, ως υποκατάστατο για το ορυκτό πετρέλαιο στον ενεργειακό εφοδιασμό στις μεταφορές και που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του εν λόγω τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 

η ηλεκτρική ενέργεια,
το υδρογόνο,
τα βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο θ' της Οδηγίας 2009/28/EΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τη παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012), που αντικατέστησε την παράγραφο 16 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) και εξειδικεύονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006),
τα συνθετικά και παραφινικά καύσιμα,
το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο - CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG) και,
το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο - LPG),

 

2. ηλεκτρικό όχημα (Η/Ο): μηχανοκίνητο όχημα εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή (εξωτερική, βοηθητική) ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται εξωτερικά,

 

3. σημείο επαναφόρτισης: διεπαφή ικανή να φορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά ή να αντικαταστήσει την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθε φορά,

 

4. σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος: σημείο επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος έως και 22 kW, αποκλειομένων των μηχανημάτων με ισχύ έως και 3,7 kW, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή ο κύριος σκοπός τους δεν είναι να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα και τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα,

 

5. σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος: σημείο επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος μεγαλύτερης των 22 kW,

 

6. από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας: η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τυποποιημένης διεπαφής σε ελλιμενισμένα θαλασσοπλοούντα πλοία ή πλωτά μέσα (πλοία, σκάφη κ.ά.) εσωτερικής (εντός ενδοχώρας) ναυσιπλοΐας,

 

7. δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού: σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που παρέχει εναλλακτικό καύσιμο με άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Η άνευ διακρίσεων πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα μέσα για την ταυτοποίηση, τη χρήση και την πληρωμή,

 

8. σημείο ανεφοδιασμού: εγκατάσταση ανεφοδιασμού για την παροχή οποιουδήποτε καυσίμου, εξαιρουμένου του LNG, μέσω σταθερής ή κινητής εγκατάστασης,

 

9. σημείο ανεφοδιασμού με LNG: εγκατάσταση ανεφοδιασμού για την παροχή LNG, η οποία αποτελείται, είτε από σταθερή ή κινητή εγκατάσταση ή υπεράκτια εγκατάσταση ή από άλλα συστήματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.