Νόμος 4638/19 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α/2017) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ήτοι από 18-10-2017, ως εξής:

 

{3. α) Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του άρθρου 33 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016) και του άρθρου 6 του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του άρθρου 19 του νόμου 4384/2016, μπορούν να μετατρέπονται σε αγροτικούς συνεταιρισμούς (ΑΣ) του νόμου 4384/2016 με συγχώνευση των Αγροτικών Συνεταιρισμών μετόχων τους. Όσες Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις δεν έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4384/2016 μέχρι τις 31-03-2020, διαγράφονται από το Μητρώο του άρθρου 19 του νόμου 4384/2016 με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής του άρθρου 18 του νόμου 4384/2016.}

 

2. Κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες έχει διαπιστωθεί η λύση Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης και οι οποίες έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4492/2017, όπως η περίπτωση αυτή ίσχυσε πριν την αντικατάστασή της με τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανακαλούνται αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.