Νόμος 4647/19 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Παρατάσεις προθεσμιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013), η ημερομηνία 01-01-2020 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 01-06-2020.

 

2. Στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) η ημερομηνία 31-12-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 30-06-2020.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.