Νόμος 4663/20 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 93/1974 (ΦΕΚ 293/Α/1974), που έχει τεθεί σε ισχύ με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 94/1977 (ΦΕΚ 30/Α/1977).

 

2. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 55/1998 (ΦΕΚ 58/Α/1998).

 

3. Σε περίπτωση παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των όρων της περιβαλλοντικής άδειας του υδατοδρομίου (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις), κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και 4042/2012 (ΦΕΚ 2012/Α/2012) και ισχύει.

 

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, στις περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίες δεν αφορούν στα θέματα αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή αυτών που τιμωρούνται με ειδικές διατάξεις, στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.