Νόμος 4663/20 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Ρύθμιση για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1)γ του άρθρου 7 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) καταργείται και προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:

 

{Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων θα γίνει μέσω του έργου: Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. Το προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων, ως αυτό θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τα συναφώς εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), θα αναληφθεί από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και θα προέλθει από το προϊόν της πρώτης δόσης του τιμήματος της αγοραπωλησίας των μετοχών της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, όταν αυτό καταβληθεί σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, ως αυτή έχει τροποποιηθεί και κυρωθεί με το νόμο [Ν] 4422/2016 (ΦΕΚ 181/Α/2016). Για τον σκοπό αυτό και κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 2 παράγραφος 14 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου υποχρεούται να μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό με τίτλο Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ΠΔΕ αριθμός 23/2348001.

 

Αντιστοίχως, θα ενταχθεί έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), με προϋπολογισμό το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εκταμίευση του ποσού από τον παραπάνω λογαριασμό (23/2348001) θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο εργασιών και οι ετήσιες πληρωμές του έργου θα διατίθενται με ισόποση επιπλέον ενίσχυση του συνολικού ορίου δαπάνης, του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων κάθε έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής τυχόν αδιάθετων υπολοίπων και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.