Προεδρικό διάταγμα 100/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής:

 

α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:

 

έως 1000 m2, η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 €/m2 επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €.
άνω των 1000 m2, η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 €/m2 επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 m2 και για τα υπολειπόμενα m2 η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 €/m2.

 

β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:

 

για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 €/m2 επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 €.
για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,0 €/m2 επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 €.
για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 €/m2 επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 €.

 

2. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και των Ενεργειακών Επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, για τη διενέργεια αντίστοιχων ενεργειακών επιθεωρήσεων, ως εξής:

 

α) Κόστος επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

 

Συνολική θερμική ισχύς (kW)

Κόστος επιθεώρησης (€)

20 - 100

150

> 100

250

Εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος > 20 kW και παλαιότερες των 15 ετών

20% προσαύξηση ανά κατηγορία

 

β) Κόστος επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού

 

Συνολική Ψυκτική Ισχύς (kW)

Κόστος επιθεώρησης (€)

12 -100

300

> 100

500

 

3. Στα παραπάνω ποσά των παραγράφων 1 και 2 δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

 

4. Για τον τρόπο κατάθεσης των αμοιβών του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία του από 30-05-1956 βασιλικού διατάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.