Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 201

Άρθρο 201: Συναίνεση για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 του νόμου 2300/1995)

 

1. Η συναίνεση των κυρίων του βαρυνόμενου ακινήτου προς έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη, πρέπει δε να είναι χωρίς αιρέσεις και όρους και να περιλαμβάνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της μεταφοράς του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης του ακινήτου τους ή μέρους του συντελεστή αυτού, με τους όρους και τις συνέπειες των διατάξεων του παρόντος τμήματος I και της έγκρισης της σχετικής μελέτης.

 

2. Η συναίνεση παρέχεται από όλους τους κυρίους ή συγκυρίους του βαρυνόμενου ακινήτου, εκτός των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 της ενότητας Α του άρθρου 196, οπότε αυτή παρέχεται μόνο από τους αιτούντες από τους συγκυρίους. Εάν το ακίνητο διεκδικείται, είναι δυνατή η έγκριση της χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης μόνο εάν συναινέσουν σε αυτό και αυτοί που έχουν εγείρει σχετική αγωγή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η συναίνεση μπορεί να περιλαμβάνει, ως μοναδικό παραδεκτό όρο, την κοινή δήλωση βούλησης φερομένων κυρίων και διεκδικούντων για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων υπέρ των διεκδικούντων στους τίτλους που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος I ή σε μέρος των τίτλων και ιδιαίτερα τη σύσταση παρακαταθήκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.