Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 389

Άρθρο 389: Μείωση προστίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 23 παράγραφοι 6)α και 6)β του νόμου 2300/1995)

 

1. Τα πρόστιμα της παραγράφου 2 του άρθρου 382 μειώνονται κατά 30% στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

α. Για αυθαίρετα που η κοινοποίηση της έκθεσης αυθαιρέτου γίνεται μετά τη 12-04-1995 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 2300/1995), εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσα στην προθεσμία υποβολής της ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 391, αντί ένστασης αίτηση με υπολογισμό του ύψους των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση και τις τυχόν διορθώσεις που θα επιφέρει η υπηρεσία στον υπολογισμό του ύψους των προστίμων.

 

β. Για αυθαίρετα που η κοινοποίηση της έκθεσης αυθαιρέτου έγινε πριν από τη 12-04-1995 και δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί τα πρόστιμα στην αρμόδια δημόσια οικονομικής υπηρεσία εφόσον η αίτηση και η δήλωση της περίπτωσης α' υποβληθούν μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη 12-04-1995.

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 1 εφαρμόζονται ανάλογα και σε αυθαίρετα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 383.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.