Προεδρικό διάταγμα 1/13 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κάτωθι παραρτήματα:

 

Παράρτημα Α: Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο ΙΙ του άρθρου 5

Παράρτημα Β: Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών

Παράρτημα Γ: Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών

Παράρτημα Δ: Υπόδειγμα Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (Αίτησης)

Παράρτημα Ε: Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.