Προεδρικό διάταγμα 208/02 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κυρώσεις Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αφαιρείται όταν παύσει να πληρούται έστω και μια από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της. Η άδεια επαναχορηγείται, μόνο εφόσον θεραπευθεί η έλλειψη αυτή και εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησής της.

 

2. Η άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αφαιρείται για 6 μήνες, όταν η Σχολή Οδηγών ή το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτές άτομα, που δεν έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα ή δεν κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ή η άδειά τους έχει αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή του κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αφαιρείται για 2 έτη.

 

3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ανακαλείται οριστικά, όταν το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο αυτή έχει χορηγηθεί, παύει για οποιοδήποτε λόγο να εκμεταλλεύεται τη Σχολή Οδηγών ή το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.

 

4. Η άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών αφαιρείται για 1 μήνα, όταν η Σχολή Οδηγών ή το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών δεν τηρεί τις προβλεπόμενες, από τις κείμενες διατάξεις, λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για 3 μήνες, για τρίτη φορά, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για 6 μήνες και για τέταρτη ή περισσότερες φορές, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για 2 έτη.

 

5. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ανακαλείται οριστικά, όταν χορηγηθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση περί διενέργειας μαθημάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης.

 

6. Η αφαίρεση ή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών για οποιοδήποτε λόγο, εκτελείται από τον οικείο Περιφερειάρχη, του οποίου έχει την έδρα της η Σχολή Οδηγών το κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά από έφεση και απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

7. Σε περίπτωση όπου η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών γίνεται με αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), αντί της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, εκδίδεται αντίστοιχα πράξη απαγόρευσης της λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή του κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών προσωρινά ή οριστικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 113 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.