Προεδρικό διάταγμα 208/02

ΠΔ 208/2002: Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 208/2002: Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, (ΦΕΚ 194/Α/2002), 23-08-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999).

 

β. του νόμου 2009/1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 18/Α/1992).

 

γ. του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α, άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

3. Τις 353/2001 και 342/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικά

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Άσκηση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών

Άρθρο 3: Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή

Άρθρο 4: Ανανέωση - Έκδοση αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή

Άρθρο 5: Εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτών - Χορήγηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών

 

Κεφάλαιο Β: Σχολές Οδηγών - Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης

 

Άρθρο 7: Σχολές Οδηγών - Υποκαταστήματα σχολών

Άρθρο 8: Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών

Άρθρο 10: Εξοπλισμός σχολών οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών

Άρθρο 11: Τεχνικός Έλεγχος Εκπαιδευτικών Οχημάτων

Άρθρο 12: Οικονομικά θέματα

 

Κεφάλαιο Γ: Επιμόρφωση εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών

 

Άρθρο 13: Επιμόρφωση εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών

 

Κεφάλαιο Δ: Κυρώσεις

 

Άρθρο 14: Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 15: Κυρώσεις εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών

Άρθρο 16: Κυρώσεις Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών

Άρθρο 17: Κλήση σε απολογία

Άρθρο 18: Ποινικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 21: Παραρτήματα

Άρθρο 22: Ισχύς

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Ρίο, 12-08-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.