Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σχετικό το άρθρο 201 του νόμου 4281/2014

 

Η έναρξη ισχύος του προηγούμενου άρθρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 201 του νόμου 4281/2014. Έως τότε εξακολουθούν να ισχύουν το άρθρο 11 του νόμου 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4038/2012, καθώς και τα άρθρα 2, 3 και 6 της κοινής υπουργικής απόφασης Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.