Προεδρικό διάταγμα 327/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κριτήρια ανάθεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ανάθεση γίνεται στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει κριτηρίων, που ορίζονται στην προκήρυξη όταν αυτή προβλέπεται, όπως, ενδεικτικά αναφέρονται, η ποιότητα, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, η ημερομηνία παράδοσης, το ύψος της αμοιβής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.