Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ελλείψει τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο έχει υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιμές και ελέγχους που έχει διεξαγάγει αναγνωρισμένος Οργανισμός Πιστοποίησης της χώρας παραγωγής, είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, εφόσον αυτές οι δοκιμές και οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις μεθόδους που ισχύουν στη χώρα μας ή με μεθόδους οι οποίες αναγνωρίζονται ως ισότιμες από την χώρα μας.

 

2. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας εγκεκριμένος οργανισμός δεν διεξάγει κανονικά και σύμφωνα με τις εθνικές του διατάξεις τις δοκιμές και τους ελέγχους ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στο κράτος μέλος στο οποίο έχει αναγνωρισθεί ο οργανισμός αυτός, για να προβεί στη λήψη άμεσων μέτρων. Εάν τα ληφθέντα μέτρα κρίνονται ανεπαρκή, ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας απαγορεύει με απόφασή του τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση του προϊόντος ή την εξάρτησή του από ειδικούς όρους κυκλοφορίας, ενημερώνοντας σχετικά το κράτος μέλος, το οποίο αναγνώρισε τον οργανισμό αυτόν, καθώς και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας μας, σε ότι τις αφορούν, αναγνωρίζουν στις συντασσόμενες εκθέσεις και στις βεβαιώσεις συμμόρφωσης που χορηγούνται από τα κράτη μέλη παραγωγής, εφ' όσον είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες της παραγράφου 1, το ίδιο κύρος των αντιστοίχων εθνικών εγγράφων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.