Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ.

 

Παράρτημα Ι: Βασικές απαιτήσεις

Παράρτημα ΙΙ: Βεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές

Παράρτημα ΙΙΙ: Έγκριση των εργαστηρίων δοκιμών, των οργανισμών επιθεώρησης και των οργανισμών πιστοποίησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.