Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών βεβαίωσης της συμμόρφωσης ρυθμίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Οι αναφερόμενες διαδικασίες, λαμβανομένου υπόψη του Παραρτήματος ΙΙ, οδηγούν:

 

α. είτε στη παρουσίαση δήλωσης συμμόρφωσης ενός προϊόντος από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, για την περίπτωση του άρθρου 7, παράγραφος 3, στοιχείο α.

 

β. είτε στη χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης ενός συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της παραγωγής ή του ίδιου του προϊόντος από τον αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, για την περίπτωση του άρθρου 7, παράγραφος 3, στοιχείο β.

 

2. Η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης παρέχουν στον κατασκευαστή ή στον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του το δικαίωμα τοποθέτησης της σήμανσης στο ίδιο το προϊόν, σε ετικέτα που επικολλάται, στην συσκευασία ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα. Το υπόδειγμα της σήμανσης CE και οι κανόνες χρησιμοποίησής της στις επί μέρους διαδικασίες βεβαίωσης της συμμόρφωσης περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.