Προεδρικό διάταγμα 38/10 - Άρθρο 63

Άρθρο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κάτωθι παραρτήματα:

 

Παράρτημα Ι: Κατάλογος επαγγελματικών ενώσεων ή οργανισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2

Παράρτημα II: Κατάλογος των εκπαιδεύσεων ειδικής διάρθρωσης που μνημονεύονται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) εδάφιο ii)

Παράρτημα III: Κατάλογος των νομοθετικά ρυθμιζόμενων εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Παράρτημα IV: Δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κατηγορίες επαγγελματικής πείρας οι οποίες μνημονεύονται στα άρθρα 17, 18 και 19

Παράρτημα V: Αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης

Παράρτημα VI: Κεκτημένα δικαιώματα που εφαρμόζονται στα επαγγέλματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης

Παράρτημα VII: Απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 49, παράγραφος 1

Παράρτημα VIII: Νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (Άρθρο 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.