Προεδρικό διάταγμα 38/91 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εξεταστικές επιτροπές - εξετάσεις - εξεταστέα ύλη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

9.1. Η εξέταση των υποψηφίων, για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Βοηθού Τεχνίτη, Τεχνίτη και Εγκαταστάτη Υδραυλικού, διενεργείται από την εξεταστική Επιτροπή Άσκησης του Επαγγέλματος, που λειτουργεί στις Υπηρεσίες Βιομηχανίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

9.2. Η εξέταση των υποψηφίων περιλαμβάνει τον έλεγχο και την αξιολόγηση των γνώσεων των υποψηφίων στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

9.3. Η εξέταση των υποψηφίων Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών είναι προφορική.

 

9.4. Η εξέταση των υποψηφίων Τεχνιτών και Εγκαταστατών Υδραυλικών όλων των ειδικοτήτων και τάξεων είναι προφορική και γραπτή.

 

9.5. Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται κατά την εξέταση για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας μπορούν να επανέλθουν για νέα εξέταση μετά από 2 μήνες από την ημερομηνία απόρριψής τους.

 

9.6. Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει καθοριστεί με την υπ' αριθμόν 11217/1699/21/5/1991 Απόφαση του Υφυπουργού Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

9.7. Η διαδικασία που αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους του παρόντος άρθρου δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.