Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Αμοιβή αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 101 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 101: Αμοιβή αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών

 

1. Για τον προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών καταβάλλεται στον Μελετητή του έργου, στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες αυτές, αμοιβή που υπολογίζεται σε ποσοστό γ επί τοις εκατό, πάνω στην αμοιβή των ερευνητικών αυτών εργασιών. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ερευνητικών εργασιών και βαρύνει τον εργοδότη.

 

2. Το ποσοστό αυτό γ επί τοις εκατό ορίζεται με τον τύπο

 

Eqn013

 

όπου:

Α είναι η αμοιβή του μελετητή, κάθε κατηγορίας ερευνητικών εργασιών και

λ ο συντελεστής της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.