Νόμος 2639/98 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες νομαρχιών σε θέματα απασχόλησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην αρμοδιότητα των νομαρχιών ανήκουν:

 

1. Η χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς, προκειμένου να απασχοληθούν στην περιφέρεια ενός νομού (άρθρα 21, 22 και 23 του νόμου [Ν] 1975/1991, κοινή υπουργική απόφαση [Α] 4803/13/1992, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/1993).

 

2. Η επέκταση της δικαιοδοσίας των Επιτροπών Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς (ΕΡΦΞ) μέχρι τα όρια της δικαιοδοσίας της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και η επέκταση των διατάξεων περί φορτοεκφορτωτικών εργασιών σε δήμους (άρθρα 8 και 9 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1254/1949, άρθρο 3 του νόμου [Ν] 4504/1966, βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 193/1972, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/1993).

 

3. Η κύρωση εσωτερικών κανονισμών εργασίας επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3789/1957. Η έγκριση ή απόρριψη παραπόνων οργανώσεων εργαζομένων κατά διατάξεων κανονισμών εργασίας, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3789/1957. Η επέκταση της υποχρέωσης κύρωσης εσωτερικών κανονισμών εργασίας και οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, που απασχολούν προσωπικό κάτω των 70 και όχι κάτω των 40 προσώπων. Η εκδίκαση εφέσεων κατά ποινών, που επιβάλλονται στους εργαζόμενους με βάση τους κανονισμούς εργασίας που έχουν κυρωθεί κατά τη διαδικασία του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3789/1957 (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3789/1957, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 369/1989, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/1993, βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 179/1970).

 

4. Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των αρτεργατών (υπουργική απόφαση [Α] 20023/19/1954, υπουργική απόφαση [Α] 20023/33/1954, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/1993).

 

5. Η επέκταση της τήρησης Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας στις οικοδομές και σε πόλεις με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων. Η επιβολή προστίμου σε εργοδότη που δεν συμμορφώθηκε προς τις υποδείξεις που του έγιναν για την προστασία των εργαζομένων από τη χρήση βενζολίου. Η χορήγηση άδειας παρασκευής, εισαγωγής και γενικά εμπορίας διαλυτικών, αραιωτικών, διαβρωτικών, βερνικιών, νιτρογλυκερίνης και οξικής κυτταρίνης, καθώς και των βοηθητικών υλών που χρησιμοποιούνται στις βαφές (άρθρο 8 παράγραφος 5 του νόμου 1396/1983, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/1993, άρθρο 8 του νόμου [Ν] 61/1975, νόμος [Ν] 6011/1934, βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 07-01-1937, άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2855/1954).

 

6. Η επιβολή της ποινής του προστίμου σε εργοδότες, βάσει εισηγήσεως της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2656/1953, εδάφιο στ' παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 763/1970).

 

7. Η συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 369/1989, άρθρο 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 539/1945).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 118/Α/2003).

 

8. Η μετάθεση της 24ωρης ανάπαυσης των μισθωτών γενικά των επιχειρήσεων θεάτρου από τη Δευτέρα, η εξαίρεση επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών, γενικά από τις διατάξεις περί αναπαύσεως κατά Κυριακή και κατά ημέρες αργίας. Ο ορισμός και άλλων εορτών μέχρι πέντε το έτος ως ημερών υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας. Η εξαίρεση από την εκ περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων κ.λ.π. που λειτουργούν ως εξοχικά. Η χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης των μισθωτών σε άλλη ημέρα εκτός από Κυριακή. Η επέκταση της ανάπαυσης σε ημέρα Κυριακή και σε ημέρες αργίας (παράγραφος 2 του άρθρου 11 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1966, βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 179/1970, βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 193/1972, παράγραφος 6 του άρθρου 7 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 748/1966, παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 549/1977).

 

9. Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας των φαρμακείων και επιχειρήσεων (παράγραφος 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1483/1994, παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 1963/1991, παράγραφος 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 327/1992, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 685/1948, βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 748/1966, παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 515/1970).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 118/Α/2003).

 

10. Η έγκριση ή απόρριψη των ομαδικών απολύσεων, που σχεδιάζονται από τον εργοδότη, καθώς και η παράταση των διαβουλεύσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων (παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1387/1983).

 

11. Η έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιματολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκομικής περιόδου, που να καθορίζει την έναρξη ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες της περιφέρειας του νομού, χωρίς να είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να περάσει το πεντάμηνο (υπουργική απόφαση [Α] 30326/1967 και υπουργική απόφαση [Α] 94899/1967).

 

12. Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 575/1960).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 85 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.