Νόμος 3283/04 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Ρυθμίσεις στα τέλη κυκλοφορίας και στο τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' του τίτλου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Επιβατικά, δίκυκλες - τρίκυκλες μοτοσικλέτες:

 

Κατηγορία

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά

Τέλη κυκλοφορίας

Α'

έως 300

15 ευρώ

Β'

301 - 785

38 ευρώ

Γ'

786 - 1.357

93 ευρώ

Δ'

1.358 - 1.928

168 ευρώ

Ε'

1.929 - 2.357

372 ευρώ

ΣΤ'

2.358 και άνω

483 ευρώ

 

Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 93 ευρώ.

 

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α/1967). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.}

 

2. Η κατηγορία Α της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{

Κατηγορία

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά

Τέλος μεταβίβασης

Α'

έως 400

30 ευρώ

}

 

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 01-01-2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.