Νόμος 3283/04 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Κατάργηση των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων, αναδιάρθρωση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και άλλες οργανωτικές ρυθμίσεις Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/1999) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) καταργούνται και οι αρμοδιότητες αυτών περιέρχονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α Τάξης, ανάλογα με την κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών, σε θέματα ελέγχου.

 

2. Συνιστάται Τμήμα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α Τάξης, στις οποίες δεν προβλέπεται ομώνυμο Τμήμα από τις οικείες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας αυτών.

 

3. Σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Α Τάξης, με εξαίρεση τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες του επόμενου εδαφίου, που διαρθρώνεται σε επτά (7) τουλάχιστον τμήματα, συνιστώνται μία Υποδιεύθυνση Ελέγχου και μία Υποδιεύθυνση Φορολογίας, οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία αυτής:

 

α) η Υποδιεύθυνση Ελέγχου από τα υφιστάμενα Τμήμα τα Ελέγχου, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και Μητρώου,

β) η Υποδιεύθυνση Φορολογίας από τα λοιπά Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία.

 

Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι εξής Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες:

 

Ναυπάκτου, Γρεβενών, Κω, Διδυμότειχου, Ορεστιάδας, Κύμης, Ιστιαίας, Καρύστου, Λίμνης, Καρπενησίου, Αμαλιάδας, Λεχαινών, Αλεξανδρείας, Νάουσας, Ηγουμενίτσας, Ελευθερούπολης, Χρυσούπολης, Κιάτου, Ελασσόνας, Φαρσάλων, Ιεράπετρας, Λευκάδας, Αλμυρού, Μεσσήνης, Σαλαμίνας, Σάμου, Σιδηροκάστρου, Αταλάντης, Πολυγύρου, Νέων Μουδανιών και Κάτω Αχαΐας.

 

4. Στα Τμήματα Ελέγχου κατανέμονται όλες οι υφιστάμενες ελεγκτικές αρμοδιότητες των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων, καθώς και των Τμημάτων Ελέγχου των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) κατανέμονται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων.

 

Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις παραπάνω θέσεις των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων μετατίθενται σε άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 344/1995 (ΦΕΚ 183/Α/1995). Τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ελέγχου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Φορολογίας.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 2443/1996, καθορίζεται ο χρόνος παύσης της λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των Υποδιευθύνσεων των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών και των συνιστώμενων Τμημάτων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αυτών.

 

7. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 173/1992 (ΦΕΚ 81/Α/1992), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) καταργούνται, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2000. Μέχρι την πρώτη επανάκριση των ελεγκτών των Ελεγκτικών Κέντρων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995), οι Προϊστάμενοι των Εποπτειών Ελέγχου και Τμημάτων Ελέγχου αυτών επιλέγονται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004), χωρίς να απαιτούνται προς τούτο οι ειδικές προϋποθέσεις των παραγράφων 7 έως 13 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2343/1995.

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 466/1990 (ΦΕΚ 179/Α/1990) τροποποιούνται ανάλογα, κατά το μέρος που ρυθμίζεται διαφορετικά με την παράγραφο 2 του παρόντος.

 

9. Οι Εποπτείες Ελέγχου κάθε Υποδιεύθυνσης του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/1999) και 3 του άρθρου 23 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004), μειώνονται από πέντε (5) σε τέσσερις (4).

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/1999), κατά το μέρος που αφορούν τη διάρθρωση του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘΕΚ), τροποποιούνται ανάλογα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, από την έναρξη λειτουργίας του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών.

 

10. Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τις εκκρεμείς υποθέσεις του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, από την ημερομηνία παύσης της λειτουργίας αυτού, είναι το Τελωνείο Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.