Νόμος 3467/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Προϋποθέσεις - Προσόντα επιλογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Σχολικοί σύμβουλοι

 

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων προ σχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, αντίστοιχα, με βαθμό Α', που έχουν δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν επί δέκα τουλάχιστον έτη ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 323/1993 (ΦΕΚ 139/Α/1993) και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων με βαθμό Α', που έχουν τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ή τμήματα ένταξης, δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί οκτώ χρόνια τουλάχιστον έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

 

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων κλάδων ΠΕ 01 μέχρι ΠΕ18 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) ή των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 του άρθρου 30 του νόμου 2009/1992 ή εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 08, ΠΕ 11 και ΠΕ 16 που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμό Α', δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί δέκα τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Β. Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης Υποψήφιοι για τις θέσεις των διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των γραφείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α', οι οποίοι έχουν για δύο τουλάχιστον διδακτικά έτη διατελέσει διευθυντές ή προϊστάμενοι σε σχολικές μονάδες της οικείας βαθμίδας και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Για τις θέσεις των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με δεκαοκταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία δεκαπέντε έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν επί δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

 

β) Για τις θέσεις διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20 που πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου α'.

 

γ) Για τις θέσεις προϊσταμένων γραφείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα δώδεκα έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν επί μία δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

 

δ) Για τις θέσεις προϊσταμένων γραφείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20 που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ'.

 

ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις των προϊσταμένων γραφείων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20 με δεκαοκταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα δώδεκα έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν επί μία δεκαετία τουλάχιστον ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

στ) Για τις θέσεις προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ 11 με δεκαπενταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία τα δώδεκα έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν επί δεκαετία, τουλάχιστον, ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Γ. Διευθυντές σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων

 

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 323/1993 (ΦΕΚ 139/Α/1993) με βαθμό Α', με δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία τα οκτώ τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μία τετραετία, τουλάχιστον, διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

 

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών εργαστηριακών κέντρων μπορεί να είναι:

 

α) Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20, για θέσεις γυμνασίων, ενιαίων λυκείων και τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων.

 

β. Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19.ΠΕ20 και ΤΕ1 για θέσεις Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων.

 

γ) Υποψήφιοι για την επιλογή και τοποθέτηση σε θέσεις διευθυντών των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 323/1993 (ΦΕΚ 139/Α/1993) και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ή υπηρετούν με οργανική θέση στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της παραγράφου αυτής πρέπει να έχουν βαθμό Α', με τουλάχιστον δώδεκα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και είκοσι επτά έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας για τον κλάδο ΤΕ1, εκ των οποίων οκτώ τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μία πενταετία τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικά εργαστηριακά κέντρα ή Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007).

 

3. α) Για την επιλογή των εκπαιδευτικών σε θέσεις διευθυντών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί, τουλάχιστον επί μία πενταετία, σε σχολική μονάδα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΛ ή ΤΕΣ). Για την επιλογή διευθυντών γυμνασίων και ενιαίων λυκείων από υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17 και ΠΕ 18, τα διδακτικά καθήκοντα πρέπει να έχουν ασκηθεί τουλάχιστον επί μία πενταετία σε γυμνάσια ή ενιαία λύκεια.

 

β) Για την επιλογή διευθυντών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ), οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ή να υπηρετούν με οργανική θέση στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.

 

γ) Διευθυντές στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τοποθετούνται μόνο κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειοψηφίας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

 

δ) Για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων - Λυκείων), κατά την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου συνεκτιμώνται και οι ειδικές σπουδές ή το αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση, τα οποία αφορούν στις τέχνες γενικά και τη μουσική ειδικότερα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007).

 

4. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.

 

5. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών του 2ου Γυμνασίου Αυλώνα και των Λυκειακών Τάξεων αυτού, που λειτουργούν εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου 2 εδάφιο α' του παρόντος άρθρου με βαθμό Α', οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, από την οποία 6 τουλάχιστον έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού και να έχουν ασκήσει επί μια πενταετία τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 έτη να αφορούν σε εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007).

 

Δ. Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων και υπεύθυνοι τομέων σχολικών εργαστηριακών κέντρων. Υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποδιευθυντών σχολικών εργαστηριακών κέντρων, στα οποία ασκούνται τριακόσιοι τουλάχιστον μαθητές και λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό κύκλο, καθώς και υπευθύνων τομέων σχολικών εργαστηριακών κέντρων, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά την επιλογή με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή έχουν διατεθεί αποκλειστικά στο σχολικό εργαστηριακό κέντρο και πληρούν τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ' του άρθρου αυτού, με εξαίρεση τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία ορίζεται σε δέκα έτη τουλάχιστον.

 

Υποψήφιοι για επιλογή στις θέσεις της περίπτωσης αυτής είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μέχρι τη λήξη της ισχύος του πίνακα επιλογής δεν συμπληρώνουν συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για αποχώρηση από την υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007).

 

Ε. Προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων

 

Υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης μπορεί να είναι:

 

α) Στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 323/1993 με τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία.

 

β) Στα τμήματα γενικής κατεύθυνσης των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 μέχρι και ΠΕ 20 με βαθμό Α' και δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.

 

γ) Στα τμήματα τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 12 και ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19, ΠΕ 20 με βαθμό Α' και δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.