Νόμος 3592/07

Ν3592/2007: Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3592/2007: Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 161/Α/2007), 19-07-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Γενικές αρχές - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά

Άρθρο 4: Έλεγχος μετρήσεων

Άρθρο 5: Ιδιοκτησιακό καθεστώς

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 6: Διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

Άρθρο 7: Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 8: Διαδικασία αδειοδότησης τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

Άρθρο 9: Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 10: Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας

Άρθρο 11: Έκδοση αδειών - Όροι και περιεχόμενο άδειας

Άρθρο 12: Ανανέωση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 13: Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο

Άρθρο 14: Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή

Άρθρο 15: Ευρυζωνικά δίκτυα

Άρθρο 16: Συμπληρώσεις - τροποποιήσεις του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006)

 

Κεφάλαιο ΣΤ

 

Άρθρο 17: Θυγατρική εταιρεία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία - Ρυθμίσεις θεμάτων Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 18: Αναδιοργάνωση Επιτροπής Ανταγωνισμού

Άρθρο 20: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Ετήσιο ποσοστό επιβράβευσης

Άρθρο 23: Τελική διάταξη

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-07-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.