Νόμος 4070/12 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Όργανα ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης του νόμου αυτού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους εκάστοτε Κανονισμούς λειτουργίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως, ορίζονται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000), του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006), η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα ανωτέρω όργανα μπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόμους, να αφαιρούν επιτόπου από τον οδηγό, που διέπραξε τις παραβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του νόμου αυτού, την ειδική άδεια οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου, για χρονικό διάστημα 15 ημερών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων του νόμου αυτού και των Κανονισμών Λειτουργίας τα αρμόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.