Νόμος 4070/12 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες με αναπηρία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπου απαιτείται, λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση για τους τελικούς χρήστες με αναπηρία παρέχεται με οικονομικά προσιτό τρόπο στις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 και στο άρθρο 58 του παρόντος και σε επίπεδο ισοδύναμο με εκείνο της πρόσβασης που παρέχεται σε άλλους τελικούς χρήστες.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δύναται να λαμβάνονται ειδικά μέτρα, προκειμένου οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ επιχειρήσεων και παρόχους υπηρεσιών που είναι διαθέσιμοι στην πλειονότητα των τελικών χρηστών, ανεξαρτήτως του αν προσφέρουν Καθολική Υπηρεσία.

 

3. Οι εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν υπόψη τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 και του άρθρου 48 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.