Νόμος 4070/12 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Καθορισμός έδρας - Αλλαγή έδρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία είχαν έδρα δήμο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήμο ή κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) και δεν είχαν αλλάξει, μέχρι τη θέση σε ισχύ του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003), έδρα κατ' εφαρμογή του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), διατηρούν ως έδρα το δημοτικό διαμέρισμα, που υπήχθη στο διευρυμένο Δήμο και στο οποίο είχαν την έδρα τους προ της ισχύος του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 

2. Σε περίπτωση που το επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο Ειδικής Μίσθωσης προκύπτει από μετατροπή επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε έχει ως έδρα την έδρα που είχε το επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο ΤΑΞΙ.

 

3. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή έδρας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου, πλην των κάτωθι περιπτώσεων:

 

α. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η αλλαγή έδρας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου όταν η νέα έδρα βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και εφόσον η νέα έδρα είναι διοικητική μονάδα στην οποία δεν εδρεύει επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο της ιδίας κατηγορίας.

 

β. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη όταν πρόκειται για αμοιβαία αλλαγή των εδρών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ΤΑΞΙ εντός της ιδίας Περιφέρειας αλλά σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες ή εντός της ίδιας Περιφερειακής ενότητας αυτής και με κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών, εφόσον πρόκειται για έδρες που ανήκουν σε διαφορετική Περιφέρεια η καθεμία, υπό τον όρο ότι οι Περιφέρειες αυτές και οι Περιφερειακές ενότητες στις οποίες ανήκουν οι διοικητικές μονάδες των εδρών τους είναι όμορες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

4. Με κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών, επιτρέπεται σε επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο ΤΑΞΙ για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες ανά έτος, να σταθμεύει σε έδρα άλλη από αυτήν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, υπό τον όρο ότι η άλλη έδρα ανήκει σε διαφορετική Περιφέρεια από αυτήν στην οποία ανήκει η έδρα του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η μεταστάθμευση επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από μία έδρα σε άλλη έδρα της ιδίας Περιφέρειας και για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουνίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου, για εξυπηρέτηση εποχιακών συγκοινωνιακών αναγκών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.