Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με το παρόν Παράρτημα καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο τρόπος καταβολής των σχετικών τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων καθορίζονται στην οίκοθεν 72146/2316/2008 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 21/Β/2009).

 

3. Η χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε αιγιαλό, παραλία, χερσαία ζώνης λιμένος, συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθμένα διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.