Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10

Παράρτημα Χ: Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης

Άρθρο 3: Αρμόδιοι φορείς για την έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης

Άρθρο 4: Διαδικασία έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

Άρθρο 5: Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

Άρθρο 6: Συντονισμός εργασιών έργων αρμόδιων φορέων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Άρθρο 7: Απαιτούμενες ενέργειες και κοινοποιήσεις πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής

Άρθρο 8: Λοιπές υποχρεώσεις των παρόχων

Άρθρο 9: Λοιπές υποχρεώσεις των αρμοδίων φορέων για την έγκριση και τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης

Άρθρο 10: Τρόπος καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και δικαιούχοι είσπραξης αυτών

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 12: Προσάρτηση Προσαρτημάτων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.